Furuheia Web

Home
Up

slanke-dd.gif (270613 bytes)

familien på sykkeltur, dette kan ha vært i 1983. Bak ser vi den gamle garasjen der hvor dagens garasje ligger.